مزایده و مناقصه

مزایده عمومی فروش ضایعات مس

مزایده عمومی فروش ضایعات مس

شرکت بابک مس ایرانیان در نظر دارد ضایعات مس خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از خریداران حقیقی و حقوقی دعوت می شود پس از دریافت اسناد پیوست، مطابق با شرایط مزایده اقدام نمایند.

ضمنا تلفن های تماس88372287 و 88372278-021 داخلی 206 پاسخگوی سوالات احتمالی می باشد

مهلت این مزایده به پایان رسیده است.