خط مشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSEC)

با افتخارات و گواهینامه های بابک مس بیشتر اشنا شوید

خط مشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSEC)

۱۹ آبان ۱۳۹۷
خط مشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSEC)