ماموریت ، چشم انداز و راهبرد

  ماموریت ، چشم انداز و راهبرد
   • چشم انداز:
        - شرکت دانش محور و پیشرو در صنعت مس در منطقه با سودآوری پایدار برای سهامداران و با کلاس جهانی
   • ماموریت:
         - تولید کاتد مس و صنایع پایین دستی با تکنولوژی پیشرفته
         - انتقال و توسعه فناوری در صنعت مس
         - تامین سود
   • اهداف:
         - تکمیل زنجیره تولید مس از معدن تا محصولات نیمه تمام در صنایع پایین دستی مس در جهت سودآوری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر
         - استفاده از تکنولوژیهای برتر جهت کاهش اثرات مخرب زیست محیطی در فرایندهای تولید و تعهد به مسوولیتهای اجتماعی در جهت منافع نسل های آینده با رعایت استانداردهای ایمنی و سلامت
         - توسعه بازار و محصولات شرکت در جهت افزایش سهم بازار در منطقه و جهان
         - ارتقا ارزش افزوده برای مشتریان
   • ارزش های شرکت:
         - مشتری مداری
         - تضمین کیفیت
         - کارگروهی
         - تعهد مدیران و کارکنان در جهت تحقق اهداف سازمانی
         - ایمنی در کاری
         - ایجاد فضای کاری مناسب و روابط صمیمانه میان مدیران و کارکنان
         - صداقت و درستکاری
         - خلاقیت و نوآوری
         - مسوولیت پذیری اجتماعی و زیست محیطی
   • استراتژی ها:
         - بکارگیری فناوریهای پیشرفته و توسعه آن، کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تولید
         - تمرکز سیاست های سرمایه گذاری بر نوآوری، بهره وری و کیفیت محصول
         - توسعه محصولات نیمه تمام مسی با هدف انعطاف پذیری بیشتر در بازار، افزایش ارزش افزوده و سودآوری شرکت
         - توسعه سرمایه گذاری در معادن مس جهت تکمیل زنجیره تولید
         - توسعه روابط تجاری در جهت افزایش تاثیرگذاری شرکت در بازار داخل و منطقه