کارخانه تغلیظ چاه فیروزه

نام طرح / پروژه: کارخانه تغلیظ چاه فیروزه
ظرفیت کارخانه /پروژه: 100000 تن
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: کرمان ، معدن چاه فیروزه
تاریخ شروع پروژه: ۳۰ فروردين ۱۳۹۷