کاتد

کاتد

کاتد

تولید کاتد مس به روش تانک بیولیچینگ 

در این روش تولید کاتد مس با استفاده از میکرو ارگانیسم های گرمادوست در محلول اسیدی و از طریق انحلال کنسانتره مس سولفیدی صورت می پذیرد. در ادامه با استفاده از روش مرسوم استخراج حلالی و الکترووینینگ، مس با گریدA   LME  ( 99/99 درصد ) تولید می شود .