مشخصات فنی لوله های مسی

مشخصات فنی
استاندارد نامگذاری Temper حالت آنیل Mpa مینیمم استحکام کششی % ازدیاد طول نسبی µm اندازه دانه Vickers سختی
ASTM C12200 Cu-DHP O 60 Soft Anneal 205 40 Min 40 -
O 50 Light Anneal 205 40 Max 40 -
H 58 Hard (drawn) 250 - - -
EN CW024A Cu-DHP R 220 Annealed 220 40 - 40-70 (H75)
R 290 Hard 290 3 - Min100 (H75)
Y 040 Light Annealed 210 40 15-40 -
Y 035 Soft Anneal 220 40 30-60 -
JIS C1220 Cu-DHP O Soft Anneal 205 40 25-60 Max69
OL Light Anneal 205 40 Max40 Max73
H Hard 315 - - Min100
 

 

آلیاژ DHP حاوی 150-400 ppm فسفر (درصد وزنی 0/015-0/040) بوده که دارای قابلیت خمکاری ، کشش ، .جوشکاری،هدایت حرارتی بالا، مقاومت بالا در برابر خوردگی و تردی هیدروژنی می باشد .