کنترل کیفیت و آزمایشگاه ها

  • کنترل کیفیت و آزمایشگاه ها
        ‌آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت بابک مس ایرانیان به منظور حفظ، ارتقاء و بهبود مستمر کیفیت محصولات خود به صورت یک واحد مستقل در این شرکت فعالیت دارد و با در اختیار داشتن تجهیزات دقیق آزمایشگاهی و حضور متخصصین برجسته به انجام آزمونهای خاص و دقیق به تولید محصولات استاندارد با هدف افزایش ضریب کیفیت محصولات می پردازد. محدوده فعاليت هاي واحد كنترل كيفيت هم راستا با واحد توليد از ابتدايي‌ترين مرحله يعني خريد مواد اوليه تا نهایي‌ترين مرحله ( ارائه محصول به مشتري)، لازم و ضروري است. لذا بازرسی ها و کنترل فرایند بر اساس کنترل های زیر صورت میگیرد:

 1. کنترل فرآیند تولید محصول

 2. نمونه گیری از محصولات

 3. بازرسی نمونه ها

 4. کنترل مواد ورودی

 5. کنترل حین تولید به منظور اقدامات پیشگیرانه

آلیاژ فوق دارای قابلیت خمکاری ، کشش ، .جوشکاری، مقاومت به خوردگی مناسب و هدایت حرارتی بالا می باشد و در مقابل تردی هیدروژنی مقاومت نشان می دهد که در صنایع الکتریکی بطور خاص لوله های کابل شو کاربرد دارد.

  • این شرکت دارای دو آزمایشگاه می باشد :
   1 - آزمایشگاه مرکزی:

    این آزمایشگاه جهت کنترل مواد ورودی و همچنین با راه اندازی خط تولید پروژه کاتد مسی ، جهت کنترل کیفیت محصولات و مواد کارخانه تولید کاتد راه اندازی شده است

تجهیزات اصلی آزمایشگاه
توضیحات شرکت لوازم و تجهیزات آزمایشگاه ردیف
Comment Company Equipment & Tools Lab Row
جهت پودر کردن نمونه زیر سایز75میکرون متر کارگاه فنی البرز Pulverizer آماده سازی نمونه 1
با دقت 0.0001 گرم، ظرفیت 120 گرم، جهت توزیع نمونه برای بسته بندی و ارسال جهت آنالیز و تهیه قرص نمونه Sartorious Balance 2
جهت آنالیز و دانه بندی نمونه با رسم نمودار Retsch Particle Analyser آزمایشگاه تجزیه دستگاهی 3
ppm جهت اندازه گیری عناصر موجود در محلول در حد Agilent-Tech Atomic Absorption 4
با دقت 0.0001 گرم، ظرفیت 320، توزین نمونه کنساتره برای آنالیز نمونه Sartorious Balance آزمایشگاه تجزیه شیمیائی 5
جهت جداسازی نمونه جامد از پالپ و آنالیز محلول و جامد Value Fileration Set 6
سایز صفحه حرارتی 40*50 سانتیمتر، قابل کنترل تا دمای 600 درجه سانتی گراد Harry Hot Plate 7
جهت ساخت محلول با هم زنی IKA Shaker 8
لیتری 30 Memmert Oven 9
کدورت سنج WTW Turbidity Meter 10
هدایت سنج WTW EC Meter 11
اندازه گیری دانسیته Sartorious Density Determination Kit 12
  WTW PH Meter 13
کلرسنج Milwaukee Triator 14
جهت اندازه گیری مس و آهن   لوازم شیشه 15
جهت شناسایی کانی ها JENUS Mineralogy Microscope آزمایشگاه مینرالوژی 16
تهیه قرص مینرالوژی BAINMOUNT Mounting Press 17
جهت صیقل دادن قرص برای خوانش زیر میکروسکوپ پویش صنعت Polisher 18


   2 - آزمایشگاه کارخانه لوله مسی
    این آزمایشگاه جهت کنترل محصولات و فرآیند تولید کارخانه لوله مسی طراحی شده است و تستهای زیر بر اساس استانداردهای بین‌المللی در این آزمایشگاه انجام می‌شود:

 1. آزمون جریان گردابی (Eddy Current): به منظور عدم عبور محصول غیر یکنواخت و معیوب (لوله‌های سوراخ دار و خراش دار) و حصول اطمینان صد درصدی از سالم بودن لوله‌ها، این آزمون مطابق استاندارد ملی ایران INSO 16927 و استاندارد ASTM E243 با عبور لوله(حین فرآیند تولید) از داخل دستگاه آزمون جریان گردابی روی 100% محصولات انجام می‌شود.

 2. آنالیز شیمیایی (عنصری): آنالیز عنصری مطابق استاندارد ملی ایران INSO 16927 و استاندارد ASTM E255 و به‌منظور تعیین ترکیب شیمیایی بوسیله دستگاه کوانتومتر Belec انجام می‌گیرد. همچنین مقدار اکسیژن و هیدروژن نیز توسط دستگاه Eltra OH اندازه‌گیری می‌شود.

 3. آزمون  کشش: این آزمون به منظور تعیین قابلیت ازدیاد طول و همچنین استحکام محصولات مطابق استاندارد ملی ایران INSO 16927 و استاندارد ASTM E8M بوسیله دستگاه آزمون کشش سنتام انجام می‌شود.

 4. آزمون سختی سنجی: مطابق استاندارد ملی ایران INSO 16927 و استانداردهای ASTM E18 و EN6507-1 و به‌منظور تعیین سختی محصولات انجام می‌شود.

 5. آزمون متالوگرافی: بررسی متالوگرافی و تعیین اندازه دانه مطابق استاندارد ملی ایران  INSO 16927 و استاندارد ASTM E112 و توسط میکروسکوپ نوری انجام می‌شود.

 6. کنترل ابعادی: اندازه‌گیری ابعادی (قطر و ضخامت) بوسیله میکرومتر به منظور کنترل دقت ابعادی و مطابقت داشتن با تلرانس‌های ذکر شده در استانداردهای ASTM B251، ASTM B280 ، ASTM B75، EN 1057 و EN 12735 انجام می‌شود.

 7. آزمون خم‏کاری (Bend): به‌منظور بررسی قابلیت خمکاری و بررسی برآوردن نیاز مشتری روی محصول انجام می‌شود.

 8. آزمون انبساط (Expand): به‌منظور بررسی قابلیت منبسط شدن لوله و بررسی برآوردن نیاز مشتری روی محصول انجام می‌شود.

 9. آزمون فشار هیدرواستاتیکی و پنوماتیکی: این آزمون‌ها به‌منظور بررسی فشارهای هیدرواستاتیکی و پنوماتیکی قابل تحمل لوله مطابق استاندارد ملی ایران INSO 16927 و استاندارد ASTM B75 انجام می‌شود.

تجهیزات اصلی آزمایشگاه
سازنده دستگاه ردیف
آلمان دستگاه آزمون جریان گردابی (Eddy Current) فورستر 1
آلمان کوانتومتر Belec Lab 3000S 2
آلمان آنالیزور اکسیژن و هیدروژن Eltra OH 900 3
ایران تست کشش سنتام (Santam) 4
هلند سختی سنج INNOVATEST 5
هند میکروسکوپ نوری Dewinter 6
ژاپن میکرومتر قطرسنج و ضخامت ‏سنج 7
ایران دستگاه تست انبساط و خم‏کاری 8