کنترل کیفیت و آزمایشگاه ها

  • کنترل کیفیت و آزمایشگاه ها
         آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت بابک مس ایرانیان به منظور حفظ، ارتقاء و بهبود مستمر کیفیت محصولات خود به صورت یک واحد مستقل در این شرکت فعالیت دارد و با در اختیار داشتن تجهیزات دقیق آزمایشگاهی و حضور متخصصین برجسته به انجام آزمونهای خاص و دقیق به تولید محصولات استاندارد با هدف افزایش ضریب کیفیت محصولات می پردازد. محدوده فعاليت هاي واحد كنترل كيفيت هم راستا با واحد توليد از ابتدايي ترين مرحله يعني خريد مواد اوليه تا نهایي¬ترين مرحله ( ارائه محصول به مشتري)، لازم و ضروري است. لذا بازرسی ها و کنترل فرایند بر اساس کنترل های زیر صورت میگیرد:
        - کنترل فرایند تولید محصول
        - نمونه گیری از محصولات
        - بازرسی نمونه ها
        - کنترل مواد ورودی
        - کنترل حین تولید به منظور اقدامات پیشگیرانه
         آلیاژ فوق دارای قابلیت خمکاری ، کشش ، .جوشکاری، مقاومت به خوردگی مناسب و هدایت حرارتی بالا می باشد و در مقابل تردی هیدروژنی مقاومت نشان می دهد.
        - هدایت حرارتی و هدایت الکتریکی بسیار خوب
        - قابلیت کار پذیری بالا، قابلیت کشش و مقاومت به خوردگی خوب
        - کاربرد برای صنایع الکتریکی بطور خاص لوله های کابل شو
  • این شرکت دارای دو آزمایشگاه می باشد :
  • 1 - آزمایشگاه مرکزی:
         این آزمایشگاه جهت کنترل مواد ورودی و همچنین با راه اندازی خط تولید پروژه کاتد مسی ، جهت کنترل کیفیت محصولات و مواد کارخانه تولید کاتد راه اندازی شده است

تجهیزات اصلی آزمایشگاه
توضیحات برند شرکت لوازم و تجهیزات آزمایشگاه ردیف
Comment Mark Company Equipment & Tools Lab Row
با دقت 0.0001 گرم، ظرفیت 320 گرم، جهت توزیع نمونه برای بسته بندی و ارسال جهت آنالیز و تهیه قرص نمونه Gmbh Sartorious Wigher آماده سازی نمونه 1
جهت آنالیز و دانه بندی نمونه با رسم نمودار XT Retsch Particle Analyser آزمایشگاه تجزیه دستگاهی 2
ppm جهت اندازه گیری عناصر موجود در محلول در حد 240aa Agilent-tech Atomic Absorption 3
با دقت 0.0001 گرم، ظرفیت 320، توزین نمونه کنساتره برای آنالیز نمونه Gmbh Sartorious Wigher آزمایشگاه تجزیه شیمیائی 4
جهت جداسازی نمونه جامد از پالپ و آنالیز محلول و جامد VE 115N Value Fileration Set 5
سایز صفحه حرارتی 40cm* 50 cm ، قابل کنترل تا دمای 300 درجه سانتیگراد CERAN 33A Harry Hot Plate 6
جهت ساخت محلول با حرارت و عمل شیک 333453a IKA Shaker 7
لیتری 30 UN55/UN30 Memert Oven 8
کدورت سنج 335 IR/T WTW Tur Meter 9
هدایت سنج WTW Wissenschafitich EC Meter 10
اندازه گیری دانسیته Sartorious Density Determination Kit 11
3110 WTW PH Meter 12
کلرسنج MI413 Milwaukee Triator 13
جهت اندازه گیری مس و آهن لوازم شیشه 14


  • 2 - آزمایشگاه کارخانه لوله مسی
         این آزمایشگاه جهت کنترل محصولات و فرآیند تولید کارخانه لوله مسی طراحی شده است و تستهای زیر بر اساس استانداردهای بین المللی در این آزمایشگاه انجام میشود:

تجهیزات اصلی آزمایشگاه
سازنده دستگاه ردیف
آلمان اسپکترومتری 1
آلمان آنالایزر OH دستگاه 2
آلمان متر EC/PH 3
ایران ضخامت سنج 4
آایران تست کشش 5
هند DG مدل Dwinter میکروسکوپ 6
هلند سختی سنج 7