مزایده و مناقصه

با تلاش متخصصین شرکت بابک مس ایرانیان، تولید لوله مسی با ضخامت 0.33 میلی متر به روش آپ کست امکان پذیر شد.

با تلاش متخصصین شرکت بابک مس ایرانیان، تولید لوله مسی با ضخامت 0.33 میلی متر به روش آپ کست امکان پذیر شد.

با تلاش متخصصین شرکت بابک مس ایرانیان، تولید لوله مسی با ضخامت 0.33 میلی متر به روش آپ کست امکان پذیر شد.

مدیر تولید کارخانه لوله مسی در این باره گفت: تولید لوله مسی با ضخامت کم و حفظ کیفیت باعث کاهش میزان مس مصرفی در سیستمهای گرمایشی و سرمایشی که توسط گاز تغذیه میگردند میشود که این امر راندمان انتقال حرارت را افزایش و هزینه تامین مواد مصرفی مشتریان را کاهش میدهد. مهندس انداز همچنین از تولید لوله با قطر خارجی 6 میلی متر خبر داد و گفت: تولید لوله با قطر کمتر نیز در دستورکار قرار دارد.