مزایده و مناقصه

مزایده ضایعات مجتمع(ضایعات مسی ،چوبی،روغن ضایعاتی،نفت ضایعاتی، روان کننده بتن و بشکه های خالی پلاستیکی)

مزایده ضایعات مجتمع(ضایعات مسی ،چوبی،روغن ضایعاتی،نفت ضایعاتی، روان کننده بتن و بشکه های خالی پلاستیکی)

شرکت بابک مس ایرانیان در نظر دارد ضایعات مسی ،چوبی،روغن ضایعاتی،نفت ضایعاتی، روان کننده بتن و بشکه های خالی پلاستیکی خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از خریداران حقیقی و حقوقی دعوت می شود پس از دریافت اسناد پیوست، مطابق با شرایط مزایده اقدام نمایند.

ضمنا تلفن های تماس88372287 و 88372278-021 داخلی 206 پاسخگوی سوالات احتمالی می باشد.

مهلت این مزایده تا تاریخ 98/02/17 می باشد.