مزایده و مناقصه

حضور شرکت بابک مس ایرانیان در ششمین نمایشگاه ساختمان عراق، بغداد2019

حضور شرکت بابک مس ایرانیان در ششمین نمایشگاه ساختمان عراق، بغداد2019

شرکت بابک مس ایرانیان با افتخار میزبان حضور گرم بازدیدکنندگان گرامی از غرفه این شرکت در ششمین نمایشگاه بین المللی ساختمان عراق 2019 خواهد بود.
 
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی بغداد (عراق)، غرفه A89
 
زمان بازدید: 21 الی 24 خرداد 1398