مزایده و مناقصه

حضور شرکت بابک مس ایرانیان در نمایشگاه تاسیسات ISK-SODEX استانبول 2019

حضور شرکت بابک مس ایرانیان در نمایشگاه تاسیسات ISK-SODEX استانبول 2019

شرکت بابک مس ایرانیان با افتخار میزبان حضور گرم بازدیدکنندگان گرامی از غرفه این شرکت در نمایشگاه تاسیسات ISK-SODEX استانبول 2019 خواهد بود.
 
محل برگزاری: استانبول -سالن 1- غرفه C 62
 
زمان بازدید: 10 الی 13 مهر 1398