مزایده و مناقصه

مزایده عمومی فروش ضایعات مجتمع بابک مس ایرانیان

مزایده عمومی فروش ضایعات مجتمع بابک مس ایرانیان

شرکت بابک مس ایرانیان در نظر دارد ضایعات مجتمع را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از خریداران حقیقی و حقوقی دعوت می شود پس از دریافت اسناد پیوست، مطابق با شرایط مزایده اقدام نمایند.

ضمنا تلفن تماس 91070800-021 داخلی 950 پاسخگوی سوالات احتمالی می باشد.

مهلت شرکت در مزایده تاریخ 99/03/19 لغایت 99/04/04 می باشد.