مزایده و مناقصه

دعوت به بازدید از غرفه بابک مس ایرانیان در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران کانمین

دعوت به بازدید از غرفه بابک مس ایرانیان در  شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران کانمین

شرکت بابک مس ایرانیان بعنوان زیرمجموعه هلدینگ میدکو با حضور در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران کانمین، منتظر بازدید علاقمندان می باشد.

مکان: محل نمایشگاه های دائمی تهران- سالن های 10 و 11

زمان: 11 لغایت 15 بهمن ماه 1399 از ساعت 9 الی 17