مزایده و مناقصه

مزایده عمومی فروش اقلام خط موقت برق 132 کیلو ولت مجتمع

مزایده عمومی فروش اقلام خط موقت برق 132 کیلو ولت مجتمع

شرکت بابک مس ایرانیان در نظر دارد اقلام خط موقت برق 132 کیلو ولت مجتمع (به طول 5/50 کیلومتر) با انجام عملیات برچیدن کامل خط توسط برنده مزایده، از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از خریداران حقیقی و حقوقی دعوت می شود پس از دریافت اسناد پیوست، مطابق با شرایط مزایده اقدام نمایند.

ضمنا تلفن  تماس 91070800-021 داخلی 950 پاسخگوی سوالات احتمالی می باشد.

تاریخ اتمام مزایده روز سه شنبه مورخ 1400/02/07 می باشد.