گواهی ثبت اختراع فرآیند تولید مس به روش تانک بیولیچینگ

با افتخارات و گواهینامه های بابک مس بیشتر اشنا شوید

گواهی ثبت اختراع فرآیند تولید مس به روش تانک بیولیچینگ

۲۹ خرداد ۱۴۰۱
گواهی ثبت اختراع فرآیند تولید مس به روش تانک بیولیچینگ