کاربرد

  • صنایع مصرف کننده عمده
  • صنایع برودتی و حرارتی
  • صنایع لوازم خانگی
  • لوله کشی آب و گاز
  • رادیاتور سازی
  • صنایع برق
  • پانل های خورشیدی
  • صنعت خودرو