ماموریت ، چشم انداز و راهبرد

  ماموریت ، چشم انداز و راهبرد
   چشم انداز:

 • شرکت دانش محور و پیشرو در صنعت مس در منطقه با سودآوری پایدار برای سهامداران و با کلاس جهانی

   ماموریت:

 • تولید کاتد مس و صنایع پایین دستی با تکنولوژی پیشرفته
 • انتقال و توسعه فناوری در صنعت مس
 • تامین سود

   اهداف:

 • تکمیل زنجیره تولید مس از معدن تا محصولات نیمه تمام در صنایع پایین دستی مس در جهت سودآوری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر
 • استفاده از تکنولوژیهای برتر جهت کاهش اثرات مخرب زیست محیطی در فرایندهای تولید و تعهد به مسوولیتهای اجتماعی در جهت منافع نسل های آینده با رعایت استانداردهای ایمنی و سلامت
 • توسعه بازار و محصولات شرکت در جهت افزایش سهم بازار در منطقه و جهان
 • ارتقا ارزش افزوده برای مشتریان

   ارزش های شرکت:

 • مشتری مداری
 • تضمین کیفیت
 • کارگروهی
 • تعهد مدیران و کارکنان در جهت تحقق اهداف سازمانی
 • ایمنی در کاری
 • ایجاد فضای کاری مناسب و روابط صمیمانه میان مدیران و کارکنان
 • صداقت و درستکاری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسوولیت پذیری اجتماعی و زیست محیطی

   استراتژی ها:

 • بکارگیری فناوریهای پیشرفته و توسعه آن، کاهش هزینه های سرمایه‌گذاری و تولید
 • تمرکز سیاست های سرمایه گذاری بر نوآوری، بهره وری و کیفیت محصول
 • توسعه محصولات نیمه تمام مسی با هدف انعطاف پذیری بیشتر در بازار، افزایش ارزش افزوده و سودآوری شرکت
 • توسعه سرمایه گذاری در معادن مس جهت تکمیل زنجیره تولید
 • توسعه روابط تجاری در جهت افزایش تاثیرگذاری شرکت در بازار داخل و منطقه