مزایده و مناقصه

شرایط مزایده عمومی فروش محصولات جانبی کارخانه کاتد

شرایط مزایده عمومی فروش محصولات جانبی کارخانه کاتد

شرکت بابک مس ایرانیان در نظر دارد 10000 تن از محصولات جانبی کارخانه کاتد مس خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از خریداران حقیقی و حقوقی دعوت می شود پس از دریافت اسناد پیوست، مطابق با شرایط مزایده اقدام نمایند.

ضمنا تلفن  تماس 91070800-021 داخلی 950 پاسخگوی سوالات احتمالی می باشد.

تاریخ اتمام مزایده روز یکشنبه مورخ 01/03/08 می باشد.