مزایده و مناقصه

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در (آلماتی)- قزاقستان

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در (آلماتی)- قزاقستان

شرکت بابک مس ایرانیان با افتخار میزبان حضور گرم بازدیدکنندگان گرامی از غرفه این شرکت در نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در (آلماتی)- قزاقستان خواهد بود.

 
زمان بازدید: 11 الی 13 تیرماه 1401